Privacyverklaring

Stichting De Plunjebaal, statutair gevestigd aan [adres, PC en woonplaats], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Stichting De Plunjebaal
Abelenlaan 41
3181 WB Rozenburg

e-mail: info@stichtingdeplunjebaal.nl
website: www.stichtingdeplunjebaal.nl

Dhr. Ronald de Roos treedt op als contactpersoon voor Stichting De Plunjebaal. Hij is te bereiken via info@stichtingdeplunjebaal.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting De Plunjebaal verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Sekse
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Registratienummer
  • Datum indiensttreding
  • Datum uitdiensttreding

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van onze website niet kunnen controleren, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingdeplunjebaal.nl. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Specifieke (gevoelige) persoonsinformatie, zoals een BSN, of informatie met betrekking tot gezondheid, religie of seksuele geaardheid wordt expliciet niet door Stichting De Plunjebaal verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Plunjebaal verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of per e-mail te kunnen bereiken, bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor de bezorging van goederen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor bijeenkomsten of deelname aan projecten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Plunjebaal neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting De Plunjebaal) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Plunjebaal bewaart uw persoonsgegevens – personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres – niet langer dan redelijkerwijs nodig is of zolang er sprake is van een actuele relatie. Als minimum bewaartermijn voor klantgegevens die zijn gebruikt in een kooptransactie hanteren wij de door de belastingdienst vereiste bewaartermijn van administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Plunjebaal verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, indien naleving c.q. uitvoering van onze (koop)overeenkomst met u dit noodzakelijk maakt of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting De Plunjebaal gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch goed functioneren van deze website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van onze websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen uw eventuele voorkeurinstellingen onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Plunjebaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan uzelf of aan een door u aan te wijzen persoon of organisatie.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming voor, dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dek in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af of maak deze zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Indienen klacht bij toezichthouder
Stichting De Plunjebaal wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Plunjebaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u niettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via .

Stichting De Plunjebaal is geregistreerd als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel onder nummer ???????.

Privacy Policy, do not hesitate to contact us. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator.


Log files

the7.io follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.


Cookies and web beacons

Like any other website, the7.io uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read “Cookies” article from the Privacy Policy Generator.


Google double click DART cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads


Our advertising partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.


Privacy policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of the7.io.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on the7.io, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that the7.io has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.


Third party privacy policies

the7.io’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?


Children’s information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

the7.io does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.


Online privacy policy only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in the7.io. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.


Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.