Welkom op onze website

Ons Doel

  1. De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor actief en gewezen militairen die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord, door de samenleving en het verstevigen van de intermenselijke relaties tussen de militairen onderling.
  2. Het uitwisselen van kennis tussen de leden.
  3. Het bemiddelen bij of het organiseren van reünies/evenementen en bijeenkomsten van de leden.
  4. Veteranen, gelijkgestemden en hun partner een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen.
  5. Een luisterend oor bieden, in het bijzonder aan hen die geestelijk en/of lichamelijk letsel hebben opgelopen in oorlogs-/missiegebieden en hiervoor fungeren als vangnet met signaleringsfunctie.
  6. Opzetten en beheren van een ontmoetingsplek voor alle veteranen, oorlog- en dienstslachtoffers, actief dienende militairen en postactieve militairen die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoorden en hun partners, hierna genoemd de doelgroep.
  7. Het geven van voorlichting aan derden om meer begrip te creëren voor de doelgroep en aan zijn/haar positie in de maatschappij.

Wie is wie

De organisatie bestaat uit de volgende personen:

R.E.J.H. van der Flier

(René)

Voorzitter

R. de Roos

(Ronald)

Secretaris

P.J. Laurier

(Peter)

Penningmeester

C.B. Bakker

(Jeroen)

Webbeheerder/Facebook

Nieuws en informatie

Wilt u onze stichting steunen?

Help ons met een donatie

Of scan de QR code.

Overledene aanmelden voor In Memoriam

Wij condoleren u met uw verlies en wensen u en de familieleden van de overledene veel sterkte.

Onze contact gegevens

SECRETARIAAT DE PLUNJEBAAL

Abelenlaan 41, 3181 WB, Rozenburg

IBAN: NL21INGB0675559634
t.n.v. Stichting de Plunjebaal Rozenburg