11/05/2021

Berichtgeving rond de film ‘De Oost’

Geachte leden,

De afgelopen dagen zijn een aantal VP bestuursleden druk bezig geweest met een mogelijk reactie van het VP op de film ‘De Oost’, die 13 mei a.s. uitkomt.

Vier bestuursleden zijn zeer onlangs bij de voorvertoning van deze film geweest.

De berichtgeving rond de film ‘De Oost’ komt nu in een stroomversnelling door een aantal krantenartikelen,

een kort geding (vandaag) en een radio-interview van onze voorzitter in het radioprogramma:

Dit is de Dag op NPO Radio 1, vandaag om 18:30 – 19:00, van Thijs van den Brink, https://visie.eo.nl/bloggers/tijs-van-den-brink/

We hebben dus gemeend niet tot 13 mei a.s. te moeten wachten met onze reactie, maar die al vanaf vandaag te gaan delen.

Bijgevoegd is het communiqué, dat we zijn overeengekomen.

We gaan dit delen met u via de mail, via onze website en FB en richting de media.

Met deze acties laten we iedereen weten hoe het bestuur Veteranen Platform in de wedstrijd staat.

Kort samengevat:

het staat iedereen vrij een film te maken, zeker als het een fictief verhaal is tegen een historische achtergrond.

Wij vinden alleen dat de film een negatief stereotype beeld geeft van de Nederlandse militairen

en hun optreden en te weinig oog heeft voor de context en de nuance.

Daarom vinden wij het mogelijk beschadigend voor onze veteranen.

Tevens zijn wij van mening dat het ook niet kan dienen als basis voor een educatief programma over deze beladen periode.

Namens het Bestuur Veteranen Platform,

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest